Monthly Archive: เมษายน 2018

ความรักต้องตามมาด้วย sex ทุกอย่างต้องเข้ากันได้

มาตรฐานของความรักนั้นคืออะไร ก็หลังจากที่จีบกันไปแล้วสุดท้ายก็ต้องเย็ดกัน ตามมาด้วยลีลาแห่งการเย็ดแล้วก็จะทั้งรักและทั้งหลงกันที่สุด เรื่องนี้จะว่าไปแ…
Read more